İşaret dili, işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurmak için kullandıkları el, yüz, mimik hareketlerinden oluşan bir dildir.

İşaret dili işitme engelli bireyler için anadildir. Dolayısıyla işitme engelli bireylerin bilgiye erişiminin ve iletişimin sağlanmasının en iyi yolu işaret dili kullanımı ile gerçekleşmektedir.Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Dünya üzerinde 466 milyon işitme engelli bulunmakta ve bu sayının 2050 yılında kadar 900 milyon olması öngörülmektedir. İşitme engelli bireylerin sayılarının bu denli fazla olması ve işaret dilinin birçok kişi tarafından bilinmiyor olması potansiyel iletişim zorluklarını beraberinde getirmektedir.

Dünya üzerinde birçok işaret dili bulunmakta ve Türkiye'de Türkçe İşaret Dili (TİD) kullanılmaktadır. Türkçe İşaret Dili'nin dilbilgisi konuşma dilinden farklıdır. Konuşma dilinde çekim ekleri ve yapım ekleri bulunuyorken işaret dilinde bunlar bulunmaz. Örneğin Türkçedeki "Eve gidiyorum." cümlesinin işaret dilindeki karşılığı "Ben eve gitmek" olarak çevrilmektedir.

Resmi sözlükler arasında farklılık görülsede Türkçe İşaret Dili'nde 2500 adet kelime bulunmaktadır. Kelime dağarcığı konuşma diline göre oldukça zayıftır. İşitme engelli bireyler işaret dili ile iletişim kurarken olabildiğince sade ve basit kelimeler kullanmaktadırlar.

Konuşma dili ile işaret dili yapılarının bu oranda farklı oluşu ve aynı zamanda kelime dağarcığının az olmasından kaynaklı olarak okur-yazar olan işitme engelli bireylerin yaklaşık %50'si okuduğunu anlamakta zorluk çekmektedir.

İşaret dili, işitme engelli bireyler için anadildir. Dolayısıyla işitme engelli bireylerin bilgiye erişiminin ve iletişimin sağlanmasının en iyi yolu işaret dili kullanımı ile gerçekleşmektedir.